Login or sign up Lost password?
Login or sign up
A Raja jail gaye - Abhi ander hain ya baahar Dr Subramaniam Swami jaane Kapil Sibal ko janta ne ukhaar fainka. Luteron ka koyee naam nahin hota - ek alag kaum aur zaat hotee hai.