Login or sign up Lost password?
Login or sign up
W przypadku Turków i Tatarów, oprócz kwestii cywilizacyjnych, dochodził czynnik religijny (zalew islamu). Obydwa tomy pracy Nowaka przedstawiają „dynastyczne” powiązania elit III RP z komunistycznym aparatem władzy.