Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Krakowskie przekupki obchodziły ,,comber”, tak oto opisywany przez Oskara Kolberga: ,, Otyłe baby straganne, podzielone na roty, schodziły się z różnych ulic na rynek, który cały był kołem tańca.